Saturday, November 27, 2010

വെറുതെ ഒരു എഴുത്ത്

എഴുതണമെന്നു മോഹം ഉണ്ടു.എഴുതാന്‍ കുറെ കാര്യങ്ങളുമുണ്ടു.  പക്ഷെ ............


ഇപ്പോള്‍ കാശിയില്‍ പുതിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുമായി ..............................

തിരിച്ചു വരണം ........വരും....................................എങ്കിലും.....................

അതാ പുറത്തു ഒരു ഘോഷ യാത്ര പോകുന്നു...............ശവവുമായി

പുണ്യ കാശിയില്‍ ഒരുപിടി ചാരമാവാനുള്ള മോഹവുമായി  ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അലയുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എരിഞ്ഞ് തീരുവാനായി.................................................................................

ജസീം .................................

Wednesday, July 21, 2010

FROM THE HEART OF INDIA

India’s soul is in her villages.As a Keralite I have seen many villages in Kerala.As an agriculture graduate I have visited a few villages outside Kerala during my college days.But now I am in a village, as an Agriculture Field Officer in Allahabad bank,which is far away from our God’s own country.Yes it is Kamalpur ,50 km away from the holy city Varanasi in Uttar Pradesh. I know it is not enough time to say something about Kamalpur. But about my first impressions…….

Some friends said to me not to join here & go on trying to achieve my ambition.But I decided to join at Varanasi. No I had to join .I don’t know Hindi well eventhough I studied it in my secondary and higher secondary level.The imprint of the steel torch of my father may be there in my back side which was the result of my hindi class (Bhushan-I after Pravesh) bunking.Whatever it may be,now I have to speak and understand Hindi.

I haven’t seen more places in Kamalpur except the market and bank premises. I am residing here in a house in the market having two rooms –one kitchen & one bed room,only five minutes walk to bank.Good. Isn’t it ?

But….Here it is too hot and energy problem is very high.That means electricity comes and goes when it likes .Totally there will be current for almost 5 hrs per day.But I have seen it only 1 hour continuously . It is not possible to sleep in my room.(It is better to get in an owen.) I have to sleep in terrace. Actually first day I was very disappointed with this condition.But when I got up in morning I was very happy because I saw everybody here is waking up from their sleep in terrace ( we feeling-thani malayaali alle).I don’t forget the inevitable mosquito net.But how can afford a rain at 1.00 am or 2.00 am in this situation.That is what happens now.

If you are intended to reach Kamalpur ,you have to catch bus from varanasi at 6.00 am.If you miss it ,you have the same bus next day.(Some jeeps are also there ..Varanasi-Mughal Sarai-Sakaldiha-Kamalpur..You have to travel though minimum 3 jeeps and it may take more than 4 hours to reach Kamlapur.

Cooking may be an art. But now I don’t feel like that.For me,cooking here is the process to prepare something to end the hungry.Gas cylinder is available here in the shop.There is no need of registration or booking to get gas as in our Kerala.Go shop ,pay money and buy it.Any way I am happy.I can prepare the –so called- food items at my need.

Service of bank to the customers is not upto the expected level.It will take more than 2 hours to withdraw an amount (if it is Rs 200/- or Rs 1,00,000/-).I have to wait till 2.30 pm to take lunch everyday as lunch time is 2.30 -3.00 pm.

And finally You won’t get an English newspaper here.But mobile has enough range & good tariffs.Internet is also available.(Current undenkil maathram).Once a customer enquired that where are I from.I replied that from kerala.Then he said that he was sure that I would do better job here as I was a Keralite.(Ithil kooduthal enthonnu venam alle).YES….IT IS TOTALLY NEW EXPERIENCES . I AM HAPPY JUST BECAUSE OF THE OPPORTUNITY TO LIVE IN THE HEART OF INDIA……….........................…………………………………..…..chirava………………………………………….......

Wednesday, February 17, 2010

---അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ചിന്തകള്‍ --

വിശപ്പ്‌

വിശക്കുമ്പോള്‍ കഴിക്കുവാനാണ് ആഹാരം .

വിശപ്പ്‌ കാരണം കഴിച്ചു പോയ ഭക്ഷണം നിശാശലഭത്തിന്റെ  അന്നാനാളം തകര്‍ത്തു തരിപ്പന്നമാക്കുന്നു .

പക്ഷെ മനുഷ്യനു പരുത്തി വേണ്ടാ എന്നു വയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ.

കര്‍ഷകര്‍ക്കും ജീവിക്കണ്ടേ......

പക്ഷെ നിശാശലഭത്തിന്റെ അന്നക്കുഴലുകള്‍ തകര്‍ന്നാല്‍ ആര്‍ക്കു ചേതം .

മനുഷ്യന്റെ അന്നാനാളം തകര്‍ന്നാല്‍ ചേതം ഇല്ലാതിരിക്കുമോ ?

ഇനി വരുന്ന വഴുതനകള്‍ കഴിച്ചാല്‍ അന്നാനാളം തകര്‍ന്നു മരിക്കുമോ ?

ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു............

Bt Brinjal
     Cry A1 gene  of Bacillus thuringenesis bacteria   codes for a protien which distructs the midgut of Lepidopteran pests .
Bt Cotton and Bt Brinjal bears the Cry A1 gene .(genetically  altered )
Bt Cotton  was  not a food crop ,but Bt Brinjal is .ie human has to eat .
Scientists say that the acidity of human midgut will distruct the protein
But controversies are going on .
One thing is sure ....When Bt brinjal enters to the market ,it is not possible  to identify the brinjal in our hand is whether  Bt or not ..


 ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി വര്‍ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണമോ?.........

25000 പേര്‍  ദിനം പ്രതി വിശപ്പ്‌ കാരണം മരിക്കുന്നുന്ടെന്നു UN കണക്കുകള്‍ .....

എങ്ങനെയാണു  25000 ത്തെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ........?????

ഒന്ന് ചീയുന്നു......മറ്റൊന്നിനു വളമാകുന്നു..

പ്രകൃതിക്കും നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടല്ലോ ??????????????

Saturday, January 16, 2010

വെറുതെ ചില വാക്യങ്ങള്‍ ....

ഹായ് ....ഇനി കുറച്ചു മലയാളം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാമെന്നു വച്ചു. പക്ഷെ സമയം ഇപ്പോള്‍ തീരെ ഇല്ല .   അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി 4  കഴിയട്ടെ....അന്ന് എനിക്ക് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ട് ..സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാന്‍ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കുന്നത്.അതു കൊണ്ട് എനിക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക .......ചുമ്മാ...ഇതൊക്കെയല്ലേ...................നമുക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുള്ളൂ.,,അല്ലേ.........അപ്പോള്‍ ഫെബ്രുവരി  4 നു ശേഷം ഞാന്‍ ഇവിടെ കാണും........സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഇപ്പോഴാണ്‌ എനിക്കു മലയാളത്തില്‍ എഴുതാന്‍ മനസ്സിലായത് ..........


അപ്പോള്‍ ശരി ....................................